Reklamácia, vrátenie

Reklamácia

V prípade reklamácie, je potrebné reklamovaný tovar poslať na našu adresu:
Milan Pujdes
Východná 844
032 32 Východná

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra-kópia) a vyplnený reklamačný list.
Stiahnuť: Reklamačný list

Vrátenie tovaru v 14 dennej lehote

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe (faktúra-kópia) môžete tovar vrátiť zaslaním tovaru na našu adresu:
Milan Pujdes
Východná 844
032 32 Východná

Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru.

Stiahnuť: Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy