Zákaznícky servis - Kontaktovať nás

poslať správu

Kontaktné údaje

Branislav Ház

Pribinova 1170/23

020 01 Púchov

IČO: 51048434

DIČ: 1086788010

SK66 8360 5207 0042 0629 4858

info@mojakuchynka.sk

+421 908 623 602

Zapísaný do živnostenského registra Okresného úradu Považská Bystrica pod číslom 330-23968

Map Locator

Kristína Házová
Pribinova 1170/23